O nás

Aeroklub Nové Zámky vznikol ako dobrovoľné združenie občanov v zmysle zákona č.83/1990 O dobrovoľnom združovaní občanov, ktorí vykonávajú záujmovú a športovú činnosť. Členovia Aeroklubu Nové Zámky sa venujú bezmotorovému a motorovému lietaniu. Aeroklub Nové Zámky, ako základný organizačný článok je súčasťou SNA - Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika, so sídlom v Žiline. SNA je tiež členom Federation Aeronautique Internationale (FAI) so sídlom v Lausanne (Švajčiarsko).


Z histórie lietania v Nových Zámkoch

Letisko v Nových Zámkoch bolo zriadené na žiadosť zakladateľa obuvníckeho koncernu Tomáša Baťu v roku 1932. Ten v roku 1931 kúpil a neskôr rozšíril existujúcu továreň na spracovanie koží (areál bývalej spoločnosti Elektrosvit).novezamky Bol nadšeným propagátorom lietania a mal v úmysle aj podnikať v oblasti letectva. Letisko malo slúžiť podnikovej leteckej preprave ale aj športovému vyžitiu mladých zamestnancov. Takto vznikli letiská aj v Baťovanoch (Partizánske) a vo Svite (neďaleko Popradu). Žiaľ jeho skorá tragická smrť (zahynul pri leteckej katastrofe v roku 1932) utlmila pôvodné zámery a letisko ožilo až po druhej svetovej vojne.

Podľa dostupných dokumentov sa 9. novembra 1946 uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Aeroklubu Nové Zámky v rámci Slovenského národného aeroklubu. V roku 1951 sa SNA začlenil do dobrovoľného zväzu ľudového letectva (DOSLET) a o rok neskôr do Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm). Okrem neúspešného pokusu o návrat k historickému SNA v roku 1968 bola letecká športová činnosť organizovaná v rámci Zväzarmu až do roku 1990, kedy opäť vznikol Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika.

Od roku 1990 Aeroklub píše svoju novú "demokratickú" históriu. V posledných rokoch sa čiastočne obnovil a zmenil lietadlový park tak, aby vyhovoval lietajúcemu personálu a zároveň bol na prevádzku čo najlacnejší. Na letisku má svoju základňu aj niekoľko súkromných majiteľov lietadlovej techniky. Aeroklub v rokoch 2005-2006 vykonal rekonštrukciu vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá po viac ako 50 rokoch vyžadovala vyrovnanie povrchu.


Kto je kto...
 

Leteckej činnosti - bezmotorovému a motorovému lietaniu sa v Aeroklube venuje 30 členov. Najvyšším orgánom je Členská schôdza Aeroklubu. Pre operatívne riadenie činnosti, je v Aeroklube vytvorená Rada aeroklubu, ktorá pozostáva z piatich členov Aeroklubu. Vedúci letovej prevádzky (VLP) je zástupcom Aeroklubu pre styk so štátnymi orgánmi (Letecký úrad SR, Ministerstvá, atď.) a zároveň riadi, a zodpovedá za všetku leteckú činnosť na letisku.

 

Meno Funkcia
  Predseda Rady Aeroklubu
Ing. Ivan Hrčka Vedúci letovej prevádzky (VLP)
Radovan Uhelský Vedúci bezmotorového odboru
  Hospodár Aeroklubu
Boris Tóth Mechanik a technik Aeroklubu