O nás

Aeroklub Nové Zámky vznikol ako dobrovoľné združenie občanov v zmysle zákona č.83/1990 O dobrovoľnom združovaní občanov, ktorí vykonávajú záujmovú a športovú činnosť. Členovia Aeroklubu Nové Zámky sa venujú bezmotorovému a motorovému lietaniu. Aeroklub Nové Zámky, ako základný organizačný článok je súčasťou SNA - Slovenského národného aeroklubu generála M. R. Štefánika, so sídlom v Žiline. SNA je tiež členom Federation Aeronautique Internationale (FAI) so sídlom v Lausanne (Švajčiarsko).


Z histórie lietania v Nových Zámkoch

Letisko v Nových Zámkoch bolo zriadené na žiadosť zakladateľa obuvníckeho koncernu Tomáša Baťu v roku 1932. Ten v roku 1931 kúpil a neskôr rozšíril existujúcu továreň na spracovanie koží (areál bývalej spoločnosti Elektrosvit).novezamky Bol nadšeným propagátorom lietania a mal v úmysle aj podnikať v oblasti letectva. Letisko malo slúžiť podnikovej leteckej preprave ale aj športovému vyžitiu mladých zamestnancov. Takto vznikli letiská aj v Baťovanoch (Partizánske) a vo Svite (neďaleko Popradu). Žiaľ jeho skorá tragická smrť (zahynul pri leteckej katastrofe v roku 1932) utlmila pôvodné zámery a letisko ožilo až po druhej svetovej vojne.

Podľa dostupných dokumentov sa 9. novembra 1946 uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Aeroklubu Nové Zámky v rámci Slovenského národného aeroklubu. V roku 1951 sa SNA začlenil do dobrovoľného zväzu ľudového letectva (DOSLET) a o rok neskôr do Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm). Okrem neúspešného pokusu o návrat k historickému SNA v roku 1968 bola letecká športová činnosť organizovaná v rámci Zväzarmu až do roku 1990, kedy opäť vznikol Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika.

Od roku 1990 Aeroklub píše svoju novú "demokratickú" históriu. V posledných rokoch sa čiastočne obnovil a zmenil lietadlový park tak, aby vyhovoval lietajúcemu personálu a zároveň bol na prevádzku čo najlacnejší. Na letisku má svoju základňu aj niekoľko súkromných majiteľov lietadlovej techniky. Aeroklub v rokoch 2005-2006 vykonal rekonštrukciu vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá po viac ako 50 rokoch vyžadovala vyrovnanie povrchu.


Kto je kto...
 

Leteckej činnosti - bezmotorovému a motorovému lietaniu sa v Aeroklube venuje 30 členov. Najvyšším orgánom je Členská schôdza Aeroklubu. Pre operatívne riadenie činnosti, je v Aeroklube vytvorená Rada aeroklubu, ktorá pozostáva z piatich členov Aeroklubu. Vedúci letovej prevádzky (VLP) je zástupcom Aeroklubu pre styk so štátnymi orgánmi (Letecký úrad SR, Ministerstvá, atď.) a zároveň riadi, a zodpovedá za všetku leteckú činnosť na letisku.

 

Meno Funkcia
Michal Šipeky Predseda Rady Aeroklubu
Ing. Ivan Hrčka Vedúci letovej prevádzky (VLP)
Miloš Šrank Vedúci bezmotorového odboru
Michal Šipeky Hospodár Aeroklubu
Boris Tóth Mechanik a technik Aeroklubu