Oboznamovacie lety

Oboznamovacie lety ("ukážkové lety") vykonávané Aeroklubom Nové Zámky.

 

Aeroklub Nové Zámky je oprávnený vykonávať "ukážkové lety" pre záujemcov o lietanie na základe plnenia príslušných požiadaviek Nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. (ustanovenie: NCO.GEN.103 - Ukážkové lety).

Ide o lety vykonávané Aeroklubom Nové Zámky vetroňmi alebo letúnmi na základe požiadavky záujemcu o lietanie, pri splnení požiadaviek uvedeného ustanovenia.