Servis leteckej techniky

Aeroklub Nové Zámky v rámci svojich možností poskytuje a vykonáva servis leteckej techniky. V spojení s ďalšími subjektami vieme zabezpečiť našim zákazníkom - majiteľom lietadiel, komplexnú starostlivosť a servis na poli údržby a zachovávania letovej spôsobilosti lietadiel.

 

Aeroklub Nové Zámky je pracoviskom údržby oprávnenej Organizácie vykonávajúcej údržbu (AMO – Aircraft Maintenace Organisation) SNA generála M. R. Štefánika pod povolením SK.MF.005. To znamená, že môže vyknávať schválenú údržbu lietadiel a ich komponentov v rámci svojich oprávnení ktoré sú uvedené nižšie.

 

ZLIN Z 26 series, ZLIN Z 42 series, ZLIN Z 43 series, Cessna 100/200 series, Extra EA 300

L-13 (Vivat); L-13 (Blaník); L-23 Super Blaník; VSO-10; Vetrone laminátovej konštrukcie, Vetrone laminátovej konštrukcie s motorom, Vetrone zmiešanej konštrukcie

 

Aktuálny zoznam a rozsah oprávnení je vždy uvedený na webových stránkach Dopraného úradu SR v sekcii pre civilné letectvo.