Z-226MS

Zlín Z–226 MS – Trener
 
Zlín Z-226 je dvojmiestny jednomotorový piestový dolnoplošník používaný hlavne pre vlekanie vetroňov.
 
Výrobca: Zlinská Letecká Akciová Společnost (Moravan – ČR) r. 1955 – 1956, V súčasnosti sa už nevyrába.
 
Konštrukcia :
Kovová kostra krídla a pevných chvostových  plôch je potiahnutá leteckým duralom, kostra pohyblivých chvostových plôch je potiahnutá leteckým plátnom. Trup je zvarený z oceľových trubiek ako priehradová konštrukcia, potiahnutá leteckým plátnom. Krycie plechy sú duralové. Radový invertný motor (valce sú orientované smerom dolu) poháňa kovovú dvojlistú vrtuľu konštantných otáčok. Podvozok je pevný.
 
Základné rozmery a výkony :
 
Rozpätie:                                               10,28 m
Plocha krídla:                                         14,90 m2
Dĺžka:                                                     7,90 m
Výška:                                                    2,060 m
Hmotnosť prázdneho letúnu:                  635 kg
Povolené zaťaženie letúnu:                    255 kg
Max. vzletová hmotnosť:                        890 kg
Max. rýchlosť v horizontálnom lete:       225 km/h
Cestovná rýchlosť v horizont. Lete:       220 km/h
Stúpavosť:                                             6,2 m/s
Dostup:                                                  5300 m
Dolet:                                                     510 km